مدیریت دیزاین (Design Management) جزء حیاتی توسعه محصول است. این به فرآیند نظارت و هماهنگی فعالیت‌های طراحی که در ایجاد محصولات جدید یا درگیر بهبود محصولات موجود است اشاره دارد. مدیریت دیزاین کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که محصولات به طور کارآمد و مؤثر توسعه می‌یابند و نیازهای مشتریان و ذینفعان را برآورده می‌کنند.

نقش‌های مدیریت دیزاین در توسعه محصول متنوع است و عبارتند از:

  1. برنامه‌ریزی استراتژیک: مدیریت دیزاین مسئول تعیین جهت و اهداف کلی فرآیند طراحی محصول است. این شامل ایجاد یک نقشه‌راه برای پروژه، شناسایی منابع و تعیین جدول زمانی کلی برای توسعه است.
  2. ارتباط و هماهنگی: مدیریت دیزاین مسئول هماهنگی و ارتباط با تیم‌های مختلف درگیر در توسعه محصول از جمله مهندسی، بازاریابی و فروش است. این شامل ایجاد خطوط ارتباطی واضح و اطمینان از همسویی همه ذینفعان در راستای اهداف و مقاصد پروژه است.
  3. نظارت بر طراحی: مدیریت دیزاین مسئول نظارت بر فرآیند طراحی است تا اطمینان حاصل شود که با استراتژی کلی محصول هماهنگ است. این شامل بررسی مفاهیم طراحی، ارائه بازخورد و تصمیم گیری در مورد جهت پروژه است.
  4. تخصیص منابع: مدیریت دیزاین مسئول تخصیص منابع و بودجه برای فرآیند طراحی محصول است. این شامل تعیین نیازهای پرسنل، انتخاب تامین‌کنندگان و شرکا و اطمینان از اینکه پروژه در مسیر و در حد بودجه است.
  5. کنترل کیفیت: مدیریت دیزاین مسئول اطمینان از این است که طراحی محصول با بالاترین استانداردهای کیفیت مطابقت دارد. این شامل انجام بررسی های طراحی، آزمایش نمونه های اولیه و کار با تیم های تضمین کیفیت برای شناسایی و حل مشکلات است.

مدیریت دیزاین نقش مهمی در حصول اطمینان از اینکه توسعه محصول کارآمد، موثر و همسو با نیازهای مشتری است، ایفا می‌کند. با هماهنگی و نظارت بر فرآیند طراحی، مدیریت دیزاین کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که محصولات به موقع، در حد بودجه و با بالاترین استانداردهای کیفیت توسعه می‌یابند. چه در حال توسعه یک محصول جدید و چه در حال بهبود یک محصول موجود باشید، مدیریت دیزاین جزء حیاتی یک استراتژی توسعه محصول موفق است.