برای به‌کاربستن تکنیک پومودورو و احتساب اینکه در طول روز چند پومودورو داشته‌اید، می‌توانید از برنامه‌هایی چون فارست (Forest) نیز استفاده کنید. باید بتوانید برای مغز خود عادت‌های یادگیری جدیدی مانند همین تمرکزهای 25 دقیقه‌ای ایجاد کنید. یادگیری هم مانند هر عمل دیگری می‌تواند به یک عادت تبدیل  شود و از آن پس با کمترین صرف انرژی از شما ادامه پیدا کند.