مدیران محصول و مالکان محصول از جمله مشاغلی هستند که سریع‌ترین رشد را در محصول دارند و دلیل خوبی هم دارد.

اینها نقش‌هایی هستند که نه تنها به این فکر می‌کنند که یک محصول چه کاری انجام می‌دهد، بلکه به دلیل وجود آن محصول نیز فکر می‌کند. از طریق مدیران محصول و مالکان محصول است که محصولات به طور مداوم مورد آزمایش، تجزیه و تحلیل و تشویق قرار می‌گیرند تا به پتانسیل کامل خود دست یابند.

اما مدیران محصول و مالکان محصول مسئول بخش‌های مشخصی از سفر یک محصول هستند. امروز، ما قصد داریم تفاوت‌های اصلی بین هر موقعیت و چگونگی نقش هر دو نقش در خلق یک محصول را بررسی کنیم. ما همچنین بررسی خواهیم کرد که چگونه نقش‌ها ممکن است با سایر موقعیت‌های محصول تلاقی کنند. طراحی محصول، بازاریابی محصول و برند.