«طراحی زندگی کاری شما» کتاب راهنمای شخصی  از بیل برنت و دیو ایوانز که به کمک به خوانندگان برای ایجاد زندگی شغلی رضایت بخش تمرکز دارد. این کتاب یک راهنمای گام‌به‌گام ارائه می‌دهد تا به خوانندگان کمک کند تا آنچه را که از شغل خود می‌خواهند شناسایی کنند و برنامه‌ای برای دستیابی به آن اهداف توسعه دهند.

نویسندگان خوانندگان را تشویق می‌کنند تا یک رویکرد تفکر طراحی را در زندگی کاری خود اتخاذ کنند، که شامل درک ارزش‌ها، مهارت‌ها و علایق آنها و استفاده از آن اطلاعات برای ایجاد شغلی است که با اهداف و آرزوهای آنها همسو باشد.

برخی از آموخته ها و بینش های کلیدی از کتاب عبارتند از:

۱. کار فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نیست: نویسندگان استدلال می‌کنند که کار باید به عنوان راهی برای دستیابی به رضایت و رضایت شخصی تلقی شود، نه فقط به عنوان وسیله‌ای برای کسب درآمد.

۲. شناسایی ارزش‌ها و علایق شما بسیار مهم است: برای طراحی یک زندگی کاری رضایت بخش، باید بدانید چه چیزی برای شما مهم است و از انجام چه کاری لذت می‌‌برید.

۳. ذهنیت خود را اصلاح کنید: تغییر دیدگاه می‌تواند به شما کمک کند فرصت‌ها و امکانات جدیدی را برای زندگی کاری خود ببینید.

۴. نمونه‌سازی و آزمایش: نویسندگان خوانندگان را تشویق می‌کنند تا مسیرهای شغلی و فرصت‌های شغلی مختلف را از طریق نمونه سازی و آزمایش بررسی کنند.

۵. شکست را در آغوش بگیرید و از آن بیاموزید: شکست بخشی طبیعی از فرآیند طراحی است و نویسندگان خوانندگان را تشویق می کنند که آن را پذیرفته و از آن درس بگیرند.

۶. ایجاد یک جامعه حمایتی: داشتن جامعه‌ای متشکل از افرادی که می‌توانند حمایت و بازخورد ارائه دهند، می‌تواند در فرآیند طراحی زندگی کاری شما بسیار ارزشمند باشد.

۷. بر یادگیری و رشد تأکید کنید: نویسندگان خوانندگان را تشویق می‌کنند تا بر یادگیری و رشد مستمر، هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه‌ای تمرکز کنند.

۸. اقدام: تفکر طراحی تماماً در مورد اقدام و پیشرفت است، بنابراین نویسندگان بر اهمیت برداشتن گام‌های کوچک و تدریجی در جهت اهداف خود تأکید می‌کنند.

به طور کلی، «طراحی زندگی شغلی شما» یک راهنمای عملی است که ابزارها و استراتژی‌هایی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد که برای ایجاد یک زندگی کاری رضایت‌بخش و رضایت‌بخش که با ارزش‌ها و علایق آن‌ها همسو باشد، نیاز دارند.